พัทยาเวฟ : ระยอง สีสันตะวันออก บ้านเพ เกาะเสม็ด เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมันนอก แหลมแม่พิมพ์ น้ำตกเขาชะเมา
 

          ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

ระยอง
          ชายฝั่งระยองเป็นชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีสภาพภูมิอากาศร้อน ชื้น และมีฝนตกชุก พืชพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่แถบนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะผลไม้รสเลิสนานาชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ นอกจากนี้ ระยองยังเต็มไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงาม เช่น หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะมัน และหาดทรายชายทะเลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

การเดินทาง
          ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี (Motorway) จนสุดเส้นทางแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 36 จนถึงแยกต่างระดับบางละมุง แล้วเลี้ยวซ้ายรวมระยะทาง 148 กิโลเมตร หรือใช้ เส้นทาง บางนา - ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34 และหมายเลข 3) จนใกล้ถึงอำเภอสัตหีบเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 332 จนบรรจบทางหลวงหมายเลข 3 อีกครั้ง ผ่านอำเภอบ้านฉาง มาบตาพุด เข้าสู่จังหวัดระยอง รวมระยะทาง ประมาณ 182 กิโลเมตร หรือเมื่อถึงชลบุรี ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง เลี้ยวซ้ายที่แยกบ้านบึง ใช้ทางหลวงหมายเลข 344 เลี้ยวขวาใช้ทางหลวง 3138 ผ่านอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย สู่ระยอง หรือใช้ทางหลวงสาย 3 (สุขุมวิท) ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ไปจนถึงแยกบางปะกง เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายสาย 35 ผ่านชลบุรี บางแสน หนองมน พัทยา สัตหีบ เลียบหาดบ้านฉาง เข้าสู่จังหวัดระยอง ระยะทางรวม 220 กิโลเมตร

 

          สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ต่อมาปี พ.ศ.2507 ได้สร้างหลังใหม่แทนหลังเก่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงจตุรมุข ตั้งอยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสินมหาราช อ.เมือง มีต้นสะตือขนาดใหญ่อยู่หน้าศาล มีอายุประมาณ 300 ปี กล่าวกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เป็นที่ผูกช้างพระที่นั่ง และทรงใช้เป็นที่ประทับเสด็จออกว่าราชการในยามคับขันและบัญชางานสำคัญของบ้านเมืองในครั้งนั้น ในศาลมีพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินในท่าประทับยืน และประทับนั่งประดิษฐานอยู่

          อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองริมถนนสุขุทวิท ใกล้โรงพยาบาลระยอง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ภายในวิหารมีพระนอนขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย มีโบสถ์เก่าที่ได้รับการบูรณะใหม่ ใต้โบสถ์มีช่องลอด ที่มีผู้คนมากมายนิยมเดินลอดเพื่อเสริมศิริมงคลแก่ตยเอง นอกจากนั้นยังมีพระประธาน พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ สูงประมาณ 6 เมตร ในพระอุโบสถเดิมด้านซ้ายมือของวิหารพระนอน ที่น่าแวะเข้าไปสักการะบูชาอีกด้วย

          เป็นที่ตั้งของท่าเรือไปเกาะเสม็ด และท่าเทียบเรือประมง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 19 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิทแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 231 ไปประมาณ 5 กิโลเมตร หรือแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 238 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เช่น น้ำปลา ปลาหมึก กุ้งแห้ง กะปิ เป็นต้น

         ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ริมอ่าวบ้านเพ ตำลบเพ เป็นสถานที่ศึกษาทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงาม และหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ส่านแรก จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต โดยรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์สวยงาม ปลาเศรษกิจ สัตว์น้ำที่หายาก อุโมงค์ทางเดินใต้ทะเลจำลองสัมผัสกับสัตว์ทะเล ส่วนที่สองจัดแสดงนิทรรศการ โดยแสดงโครงการฟืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ชีวประวัติสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม วิวัฒนาการของเรือประมงและเครื่องมือประมง จำลองนิเวศป่าชายเลน และส่วนที่สาม จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย โดยนำตัวอย่างของสัตว์ทะเลที่น่าสนใจ เช่น ปะการัง หอยทะเล เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันพุธ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 17.00 น. อัตราค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 038-653672, 038-653741  www.fisheries.go.th

          มีเนื้อที่ 81,875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ประกอบด้วยสถานที่น่าสนใจ คือ หาดแม่รำพึง เขาแหลมหญ้า และหมู่เกาะเสม็ด อันประกอบไปด้วย เกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม เกาะหินขาว เกาะค้างคาว เกาะกุฎี เกาะกรวย และเกาะปลายตีน
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง คือ เกาะเสม็ด เกาะกุฎี และเขาแหลมหญ้า ในแต่ละเส้นทางจะพบพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น พันธุ์มะนาวป่า ต้นไข่เต่า ต้นขันทองพยาบาท ต้นเสม็ดแดง และสัตว์ป่า เช่น อีเห็นเครือ พังพอนเล็ก ลิงแสม กระรองหลากสี นกนางแอ่นบ้าน และนกฮูก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดชมวิวทั้ง 3 เส้นทางอีกด้วย ภายในบริเวณที่ทำการอุทยานเขาแหลมหญ้า มีบริการบ้านพักและลานกางเต้นท์ด้วย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการอุทยานฯ โทร. 038-653034, 038 652136 หรือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 02-5620760

          เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของ สุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของระยอง ที่ได้รับความนิยมท้งจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ตำบลเพ อำเภอเมือง อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพ ประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ เหตุที่มีชื่อว่า “เกาะเสม็ด” เพราะเกาะนี้มีต้นเสม็ดขาว และเสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก ซึ่งในอดีตชาวบ้านนำมาใช้ทำไต้จุดไฟ บนเกาะเสม็ดไม่มีแม่น้ำลำคลอง มีชายหาดที่มีชื่อเสียง เช่น หาดทรายแก้ว อ่าววงเดือน อ่าวพร้าว อ่าวลุงดำ อ่าวแสงเทียน

เรือบริการไปเกาะเสม็ดออกทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. ราคา 50 – 90 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ)

ท่าเรือนวลทิพย์                      038-651956                             ท่าเรือเสรีบ้านเพ                    038-651134-5
ท่าเรือเพ                              038-896455-6                          ท่าเรือโชคมานะ                     038-653577
ท่าเรือศรีบ้านเพ                      038-651556                             ท่าเรือโชคกฤษดา                  038-652040

          ห่างจากเกาะกุฎี ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร หรือห่างจากเกาะเสม็ด 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 69 ไร่ จุดเด่นคือ มีช่องเขาคล้ายอุโมงค์ ทะลุจากด้านหนึ่งไปอีกด้วยหนึ่ง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ทิศตะวันตกเป็นผาหินสูงชัน ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้มีหาดทรายขาวสะอาด เกาะทะลุมีนกนางนวลและค้างคาวแม่ไก่อยู่เป็นจำนวนมาก และมีเต่าทะเลบางชนิดอาศัยอยู่ นอกจากนั้นมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์อยู่รอบๆ เกาะ และเป็นแหล่งที่เหมาะแก่การดำน้ำอีกด้วย

          หรือเกาะกูด เป็นเกาะหนึ่งในวรรณกรรมสุนทรภู่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด ห่างจากฝั่งประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ใกล้กับเกาะกุฎีมีเกาะขนาดเล็กอีก 2 เกาะ คือ เกาะท้ายค้างคาวและเกาะถ้ำฤาษีตั้งอยู่ โดยรอบเกาะมีแนวปะการัง สามารถติดต่อเช่าเรือจากท่าเรือบริเวณบ้านเพได้ บนเกาะไม่มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว แต่มีเต้นท์ให้เช่า ราคา 200 บาท / คน / คืน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต้นท์ไปเอง เสียค่าพื้นที่กางเต้นท์  20 บาท / คน / คืน

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.038-653034

          เป็นหมู่เกาะในเขตตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หมู่เกาะมันมีอยู่ 3 เกาะ คือ เกาะมันใน เกาะมันกลางและเกาะมันนอก เกาะมันในมีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น อ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะที่อ่าวหน้าบ้าน มีปะการังสวยงามมาก ส่วนอ่าวโกงกางมีทรายเลียบ เกาะมันในมีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีเต่าตนุและเต่ากระ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ส่วนเกาะมันกลางและเกาะมันนอก เป็นเกาะที่มีรีสอร์ทส่วนตัวไว้บริการนักท่องเที่ยว

          อยู่ถัดจากบ้านเพ ประมาณ 4 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 29 กิโลเมตร ตามถนนเลียบชายหาดไปแหลมแม่พิมพ์ เป็นพื้นที่ป่าสนริมชายหาด มีต้นสนหลากพันธุ์ขึ้นอยู่ 2 ข้างทาง นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ไม้อื่นๆ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน เป็นต้น ที่บริเวณสวนสนแห่งนี้เป็นหาดที่เหมาะแก่การเล่นน้ำและโดยรอบบริเวณมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

          อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 48 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิท มีทางแยกขวาไปแหลมแม่พิมพ์ถึง 3 แห่งด้วยกัน คือกิโลเมตรที่ 259.5 กิโลเมตรที่ 263 และกิโลเมตรที่ 268 ผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไปอีก 5 กิโลเมตร หรือห่างจากวังแก้ว ตามถนนเลียบชายหาดไปอีก 11 กิโลเมตร บริเวณชายหาดแม่พิมพ์เล่นน้ำได้ คลื่นไม่แรง มีบริการย้านพัก และร้านอาหารตลอดแนวชายหาดด้วย

          สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งผู้บิดาเป็นชาวอำเภอแกลง อนุสาวรีย์แห่งนี้ เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513 ภายในบริเวณอนุสาวรีย์นอกจากจะมีรูปปั้นของบรมกวีสุนทรภู่แล้ว ยังมีรูปปั้นของ พระอภัยมณี นางเงือก และผีเสื้อสมุทร อยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย

          อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 71 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิท ตรงกิโลเมตรที่ 274 ถึงบริเวณสี่แยกเขาดิน เลี้ยวซ้ายเข้าไป 17 กิโลเมตร เส้นทางเข้าอุทยานเป็นทางลาดยาง มีภูมิอากาศสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 52,300 ไร่ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำประแสร์ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ อาทิ ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนยาง ไม้มะค่าโมง ไม้กฤษณา กล้วยไม้ป่า ปละไม้ประดับจำพวกว่าต่างๆ หวาย ไผ่ป่า และเฟิร์นชนิดต่างๆ อุทยานฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง ตลอดเส้นทางจะได้พบพันธุ์ไม้ต่างๆ พืชสมุนไพรโป่งสัตว์ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีจุดชมวิว ระยะทางเส้นทางที่ 1 จะมีความยาว 2 กิโลเมตร และระยะทางที่ 2 มีความยาว 3 กิโลเมตร โดยนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนก่อนเดินศึกษาเส้นทางได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่น้ำตกเขาชะเมา ผาสวรรค์

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.038-894378

          อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง ประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกมีหลายชั้น ตลอดทางเป็นป่าธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้จำพวก เฟิร์น ว่าน และกล้วยไม้ป่า ขึ้นอยู่ทั่วไป มีจุดกางเต้นท์บริการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.038-894378

          บนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี เลี้ยวขวาตรงสี่แยกปากน้ำประแสร์ เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงซอยเข้าศาลฯ ก็จะถึง ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยอง

          ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 10 ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3143 เป็นสวนผลไม้ที่มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ เปิดให้ประชาชนเข้าชมสวนด้วยรถรางและรถกอล์ฟ ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ มีผลไม้ประเภททุเรียน เงาะ ชมพู่ มังคุด ส้ม ส้มโอ มะปราง องุ่น มะม่วง ลำไย แก้วมังกร มะเฟือง เป็นต้น ค่าเข้าชมสวนและรับประทานผลไม้ ชาวไทย 150 บาท ต่างชาติ 200 บาท เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.038-892048-9

          ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง ห่างจากตัวเมืองระยอง 30 กิโลเมตร เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการผลิตแก้วคริสตันและซื้อสินค้าได้ที่ โรงงานโลตัสคริสตัน 161 หมู่ 6 นิคมซอย 4 ทางหลวงหมายเลข 3375 การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 36 ถึงสี่แยกมาบข่า เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3375

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.038-897029-31

อำเภอบ้านฉาง

1. ลอกอ 
2. ร่มสน 
3. ชายทะเล 
4. พลา ซีฟู๊ด 
5. ริมทะเล  
6. ใช่เลย (ติดสุขุมวิท) 

กื่งอำเภอนิคมพัฒนา - อำเภอปลวกแดง
1. คุ้มระกา
2. พรชัยโภชนา
3. นุชนาฎ ฟิชชิ่งปาร์ค

อำเภอบ้านค่าย
1. มาบตอง(สวนสุภัทรา) 
2. สวนย่าสน
3. ซุ้มหญ้าคา

บ้านเพ อำเภอเมือง
1. ตำนานป่า 
2. ปากคลองซีฟู๊ด
3. ครัวหัวหอม
4. ศรีบ้านเพ ซีฟู๊ด
5. ครัวคุณป้า
6. โอเชี่ยน
7. ห่อหมกป้าจิ๋ว (บ้านเพ)

ในเมืองระยอง
1. เดอร์เบสท์ 
2. ภัตตาคารเพลินจิต 
3. ก๋วยเตี๊ยวเส้นปลาเจ๊จิ๋ม
4. ก๋วยเตี๊ยวอยากดัง
5. จีราฮัท เกาะหวาย
6. ริเวอร์วิว 
7. ครัวแกงเผ็ดโทร  0 3863 0933
โทร  0 3863 0194
โทร  0 3863 0754
โทร  0 3863 0229
โทร  0 3863 1030
โทร  0 3869 2548-9โทร  0 8975 21297
โทร  0 3863 6011
โทร  0 3889 7570


โทร  0 3889 2048-9
โทร  0 8980 73789
โทร  0 3886 8475


โทร  0 3865 2879
โทร  0 3865 1350
โทร  0 3865 2100
โทร  0 3865 3135
โทร  0 3865 3319
โทร  0 3865 1107
โทร  0 3865 1457


โทร  0 3880 0190
โทร  0 3880 8740-1
โทร  0 3887 0990
โทร  0 3887 3584
โทร  0 3886 0878
โทร  0 3861 4888
โทร  0 3887 3422
 

ถนนท่าบรรทุก

1. ต้นทางรัก 
2. โซไซตี้ เฮาส์ 
3. เธอราคอตต้า

หาดแสงจันทร์
1. แสงจันทร์ ซีฟู๊ด
2. วัชฎา ซีฟู๊ด 
 
อำเภอเมือง - มาบตาพุด
1. ครัวธารากลางสวน
2. บ้านนกฮูก
3. โอลด์เยอรมันนี 

อำเภอแกลง
สวนสน
1. บ้านมะละกอ ปลาอินทรี  
2. ผัดไทยคุณไกร

แหลมแม่พิมพ์
1. ลมทะเลซีฟู๊ด 
2. ตังเก 
3. แหลมตาลซีฟู๊ด

อนุสาวรีย์สุนทรภู่
1. ครัวกลางทุ่ง 

สามแยกแกลง
1. เจียวโภชนา

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง
1. ร้านสวัสดิการ เขาชะเมา
2. ข้าวแกงคุณยาย 
3. บัญชาดิฐ 
4. เจี๊ยงโภชนาโทร  0 3861 9432
โทร  0 8683 94508
โทร  0 3880 7868


โทร  0 3862 1433-4
โทร  0 3880 5005


โทร  0 3860 8521
โทร  0 3880 0190
โทร  0 3868 2342โทร  0 3864 8617
โทร  0 3864 8055


โทร  0 3863 8124
โทร  0 3863 8020
โทร  0 3865 7100


โทร  0 3865 7988


โทร  0 3867 1192


โทร  0 3889 4378
โทร  0 3867 8239
โทร  0 3880 6341
โทร  0 3866 9107