พัทยาเวฟ : ตราด สีสันตะวันออก เกาะช้าง หาดคลองพร้าว น้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองพลู เกาะหวาย เกาะขาม เกาะหมาก เกาะกูด เกาะรัง
 

          เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ตราด
          เป็นจังหวัดสุดชายแดนภาคตะวันออกอันมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์มายาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตราบจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี มีภูมิประเทศที่สวยงามและสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเลและทางบก เฉพาะอย่างยิ่งหมู่เกาะช้างที่เป็นแหล่งดำน้ำ ดูปะการัง ที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว ตราดยังเป็นแหล่งผลไม้ลือชื่อ เช่น ระกำหวาน สับปะรดตราดสีทอง เงาะสีทอง ให้ผู้ที่ชอบกินชอบเที่ยวได้มาลองลิ้มชิมรสผลไม้อร่อยได้ที่นี่

 

          ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองใกล้วัดโยธานิมิต ศาลหลักเมืองถือเป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดตราด เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ประกอบด้วยอาคารไม้ 3 ส่วน ได้แก่ อาคารเสาหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อ และศาลเจ้าปึงเถ้ากง

          ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณ สารวิบูลพร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และดูแลภูมิทัศน์ โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมาย โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคูบ้านเมือง

          เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจัวหวัดตราด โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด ภายในบริเวณวัดยังมีสวนพุทธธรรม สำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดตราด

         ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ในเขตเทศบาลเมืองตราด ลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สูง 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา ในปัจจุบัน จวนเรสิดังกัมปอร์ตได้ทำการซ่อมแซมบำรุงตัวอาคาร และใช้เป็นสถานที่ราชการของสำนักคุมประพฤติ จังหวัดตราด

          หรือเขาโต๊ะโมะ ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง บริเวณวัดด้านทิศใต้ เป็นที่ตั้งโบราณสถาน ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล ร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือ แท่นหินที่วางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาล เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงเก้าเหลี่ยม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร  มีน้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม การวางเรียงซ้อนกันของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง

          ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ห่างจาก อ.บ่อไร่ ไปประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านบ้านมะนาว บ้านปะอา ตรงไปอีก 2 กิโลเมตร ผ่านบ้านคลองแก้วไปไม่ไกล ก็จะถึงที่ทำการอุทยาน มีเนื้อที่ 125,000 ไร่ น้ำตกคลองแก้วสูงถึง 7 ชั้น มีลักษณะเป็นป่าดงดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ละชั้นของน้ำตกมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป มีลำธารน้ำไหลผ่านจากชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่างตลอดสาย และชมวิวบริเวณ “ลานหินเห” สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอำเภอบ่อไร่และในเขตอุทยาน ยังมีกิจกรรมดูนกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอีกด้วย

          ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยพระราชเสาวนีย์ และพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามภายในประเทศ ต่อมาปี 2535 สมเด็จพระเทพฯ อุปนายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริให้สภากาชาดไทยพัฒนาศูนย์ฯ แห่งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ศาสาราชการุณย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน จัดแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาวเขมรอพยพและค่ายอพยพด้วย ส่วนด้านหลังของศูนย์ฯ เป็นหาดทรายบรรยากาศเงียบวงบ มีที่พักไว้รองรับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

          ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ห้วยน้ำขาว อ.เมืองตราด มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าตะเภา และป่าเลนน้ำเชี่ยว ณ ผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดตราด เหมาะกับการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ นอกจากนี้แล้วที่หมู่บ้านเปร็ดในยังมีการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สใจ และชื่นชอบธรรมชาติอีกด้วย

          อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองไปตามเส้นทางตราด – แหลมงอบ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านการทำงอบ เรียกว่า “งอบน้ำเชี่ยว” หรือที่ชาวจังหวัดตราด เรียกกันว่า “หมวกใบจาก” นอกจากการทำงอบแล้ว บ้านน้ำเชี่ยวยังเป็นแหล่งมีชื่อในเรื่องของเรือตกปลาไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ

          จัดสร้างขึ้นบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดทศักดิ์ ผินพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง มีการจัดบริเวณและอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบ รอบๆ บริเวณอนุสรณ์สถานได้จัดเป็นสวนสำหรับพักผ่อน และจะมีงานฉลองเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคมของทุกปี

          ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปิด ห่างจากอำเภอแหลมงอบประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3156 จากสามแยกถนน แหลมงอบ – บางกระดาน ประมาณ 12 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ชายหาดอ่าวตาลคู่มีหาดทรายที่สวยงาม อากาศดี และสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวซึ่ง ณ บริเวณหาดทราย มีที่พักและร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยว

          มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ มากถึง 52 เกาะ เรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ่ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ ที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติ ได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง ฯลฯ  ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะช้าง ใกล้คลองธารมะขาม บริเวณด้านหน้ามีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานอีก 3 จุด ซึ่งล้วนอยู่บนเกาะช้าง คือ บริเวณอ่าวคลองสน บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู และบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่

          อยู่ด้านหลังเกาะช้างเลยอ่าวคลองสนมา หาดทรายขาว มีถนนลาดยางอย่างดีขนานยาวไปกับชายหาด เชื่อมถึงหาดอื่นๆ แต่ควรระมัดระวังในการเล่นน้ำ อย่าออกไปห่างจากชายฝั่งมากนัก เพราะหาดจะค่อยๆ ไล่ระดับความลึกตื้นลงไปไม่เท่ากัน ควรสวมชูชีพเมื่อต้องการออกไปเล่นน้ำไกลจากชายหาด นอกจากการเล่นน้ำแล้วหาดทรายขาวเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งบนเกาะช้าง

                             

          เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องไปจนถึงหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ มีบังกะโลให้เช่าพักหลายแห่ง มีห้องพักที่ได้มาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก

          เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว เป็นหาดทรายท่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย มีบังกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง บางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่า

          อยู่หลังที่ทำการอุทยานฯ เดินผ่านสวนเข้าไปประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้ โดยมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. และ วปร. สลักอยู่ที่หน้าผาน้ำตกชั้นบน

          เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดของเกาะช้าง มีน้ำตกไหลผ่านหน้าผาลงแอ่งเบื้องล่าง น้ำตกมี 3 ชั้น ทางเข้าอยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ 20 นาที

          เป็นสองชุมชนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ติดกันทางตอนใต้ของเกาะอ่าวสลักเพชร เป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะ

          มีชัยภูมิที่ตั้งเหมาะแก่การจอดเรือ หลบคลื่นลมเพราะมีเทือกเขา และหมู่เกาะโอบล้อม 2 ด้านในฤดูมรสุม จึงมีเรือมากมายเข้ามาจอดหลบคลื่นลมในอ่าวนี้

          อยู่คิดกับบ้านสลักเพชร ลักษณะเป็นช่องแคบๆ เข้าไปในตัวเกาะ ด้านติดทะเล เป็นช่องแคบๆ ภายในเป็นเวิ้งกว้างเป็นที่ตั้งชุมชน มีหมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านใหญ่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีอาชีพประมง นอกจากนี้ยังมีการทำนากุ้ง สำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาชีวิตชาวประมง บ้านสลักคอกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่น่าสนใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเลแห่งเกาะช้าง มีวัดอยู่ 1 วัด และท่าเทียบเรือ 1 แห่ง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแคนนู หรือเรือมาดเพื่อศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนอ่าวสลักคอกได้

          อยู่ทางใต้ของเกาะช้าง ใกล้กับเกาะเหลายา ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง แนวชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่ และสมบูรณ์เหมาะกัยการตกปลา อ่าวด้านเหนือของเกาะเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังสมบูรณ์สูง ด้านตะวันตกของอ่าวใหญ่มีปะการัง ซึ่งส่วนมากเป็นปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น และปะการังพุ่ม นอกจากนั้นยังมีหอยมือเสืออีกด้วย บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

          เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงจากแหลมงอบ สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเกาะขาม คือ สภาพธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่เงีนบสงบร่มรื่น น้ำทะเลและหาดทรายใสสะอาด ด้านตะวันออกของเกาะยังมีแนวปะการังที่สวยงามและเหมาะแก่การดำน้ำ บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

          ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด มีเนื้อที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,000 ไร่ เกาะหมากมีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก มีสถานที่พักไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามอ่าวต่างๆ หลายแห่ง เช่น อ่าวนิด อ่าวสวนใหญ่ อ่าวขาว อ่าวไผ่ นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังที่สวยงามบริเวณชายฝั่งรอบๆ เกาะหมาก และเกาะใกล้เคียงให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำได้มาชื่นชมความงามอีกด้วย

          เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลตราดและมีความใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด หรือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 65,625 ไร่ เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะกูด คือ น้ำตกคลองเจ้า มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะแก่การเล่นน้ำอย่างมาก

          ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกะหมาก มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ เป็นเกาะกลางทะเลกว้าง มีต้นกระดาดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า “เกาะกระดาด” ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะมีหาดทรายยาวขาวสะอาด มีแนววปะการังที่สวยงามตลอดชายฝั่ง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม และเกากระดาด เป็นเกาะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND

          เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะช้าง ประกอบด้วย เกาะเหลายาใน เหลายากลาง และเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 1.40 ชม.

          หรือเกาะทรายขาว อยู่ทางทิศใต้หน้าอ่าวสลักเพชร ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโฒง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสะอาด และร่มรื่นด้วยต้นมะพร้าว มีบังกะโลเปิดบริการ

          เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่จะให้คนอยู่อาศัยได้ มีเฉพาะที่ราบหน้าหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรังมีเกาะน้อยใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะยักษ์ เกาะสามพี่น้อง เกาะมะปริง เกาะตุ๊น และเกาะกำปั่น เป็นต้น ซึ่งเกาะต่างๆ เหมาะแก่การดำน้ำ ดูปะการัง ท่ามกลางฝูงปลาแหวกว่าย

อำเภอเมือง
1. ระเบียงไม้ 
2. เฟื่องฟ้า 
3. สวนปู
4. สวนอาหารหนองบัว
5. กรุงไทยคิทเช่น
6. นำโชค
7. บะหมี่เกี๊ยว - หนองบัว

อำเภอคลองใหญ่
1. สวนอาหารไข่มุกทะเล
2. ร้านปูนิ่มเจ้าเก่า
3. ร้านนกหน่อย
4. ครัวการ์ตูน
5. สวนอาหารปูนิ่ม 5 ดาว


โทร  0 3953 1449
โทร  0 3952 1377
ูโทร  0 3954 2355-6
โทร  0 3951 2753
โทร  0 3952 3555
โทร  0 3951 2389
โทร  0 3952 0817


โทร  0 3954 4849
โทร  0 3954 4066
โทร  0 3953 4040
โทร  0 3958 1555
โทร  0 3954 4304
 

อำเภอแหลมงอบ
1. เรือนทะเลซีฟู๊ด
2. ริมทะเล ซีฟู๊ด 
3. สุดตะวันออกซีฟู๊ด

กิ่งอำเภอเกาะช้าง
1. เดอะเบย์
2. ครัวด่านใหม่
3. สามเอี่ยว ซีฟู๊ด
4. ชาวเลบางเบ้า ซีฟู๊ด
5. เจ๊อิ๋ว ซีฟู๊ด 
6. สลักเพชร ซีฟู๊ด
7. ไอยรา ซีฟู๊ด 
8. ภู-ทะเล ซีฟู๊ด
9. พาราซีฟู๊ด
10. เรือนไทยซีฟู๊ด
11. เจอพอดีบรรจงซีฟู๊ด


โทร  0 3959 7092
โทร  0 3959 7084
โทร  0 3959 7194


โทร  0 3955 8079
โทร  0 8615 71026
โทร  0 8604 52777
โทร  0 8191 79084
โทร  0 3952 3555
โทร  0 3951 2389
โทร  0 3952 0817
โทร  0 3952 3555
โทร  0 3951 2389
โทร  0 3952 0817
โทร  0 3952 0817

 

ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ

ท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง
(เรือโดยสารท้องถิ่น)
0 3959 7259-60

เกาะช้าง, เกาะหวาย, เกาะหมาก, เกาะขาม

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่
0 3953 8196, 0 8630 42726

เกาะช้าง – แหลมงอบ

อ่าวธรรมชาติ 2 แห่ง

  1. เกาะช้างเฟอร์รี่
  2. เฟอร์รี่เกาะช้าง
0 3951 8588-9, 0 3951 2528
เกาะช้าง – แหลมงอบ

ท่าเรือแหลมงอบเรือโดยสาร

      -   บริษัทเกาะกูดซีทรานส์จำกัด เรือแอร์
          0 3959 7646, 0 8144 49295

      -   บริษัทเกาะหมากเอ็กซ์เพลส จำกัด
          0 3959 7292, 0 8416 62419

เกาะหมาก, เกาะกูด
ท่าเรือด่านเก่า และแหลมศอก เกาะหมาก, เกาะกูด
ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง, เกาะหวาย, เกาะหมาก, เกาะขาม
 
ดำน้ำ

โอ.เค ไดฟ์วิ่ง
0 8178 13680, 0 8194 75700

บี.บี. ไดฟ์เวอร์
0 8615 56212

สลักเพชรรีสอร์ท
0 3953 3099-100