พัทยาเวฟ : สีสันตะวันออก รอยวิถีชีวิตจันท์ (วันเดียวเที่ยวสนุก) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ตลาดพลอย – ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี – พระนอนวัดไผ่ล้อม – โบสถ์คาทอลิก – ค่ายเนินวง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์นาวี - ท่าแฉลบ
 
 
   

    • สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่สำคัญของชาวเมืองจันท์
    • สัมผัสวิถีการค้าขายพลอยแหล่งใหญ่ที่ตรอกกระจ่าง ถนนอัญมณีของเมืองจันท์ และเลือกซื้อหาเครื่องประดับจากอัญมณีนานาชนิดที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี ข้างโรงแรมเคพีแกรนด์
    • แวะนมัสการพระนอนไสยยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ที่วัดไผ่ล้อม หรือชมความงามของภาพนักบุญ ความโอ่งโถงและเก่าแก่ของโบสถ์คาทอลิกในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

 
   

    • ชมทัศนียภาพเมืองจันท์ในอดีต เมืองท่าสำคัญของภาคจะวันออกจากแนวกำแพงโบราณค่ายเนินวง ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจันท์ ความรู้ด้านโบราณคดีใต้น้ำ วิวัฒนาการการค้าขายทางน้ำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพานิชย์นาวี

 
   

    • รับประทานอาหารทะเลสด คุณภาพ ที่เลือกคัดสรรแก่ผู้ชื่นชอบอาหารทะเลที่บ้านท่าแฉลบ
 

 

 
 
* เที่ยวละไมไปพัทยา (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* อิ่มบุญอย่างสุขใจ (3 วัน 2 คืน)
* มนต์เสน่ห์ทะเลระยอง (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะเรียบทะเลระยอง (2 วัน 1 คืน)
* รอยวิถีชีวิตจันท์ (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะทะเลจันท์ (2 วัน 1 คืน)
* สัมผัสธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
   (3 วัน 2 คืน)
* Oriental Eden(3 วัน 2 คืน)
 
 
 
 
 
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (3 วัน 2 คืน)
* จากขุนเขาสู่สายน้ำ ระยอง และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เสน่ห์แห่งสายน้ำบูรพา จันทบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวตราด และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวจันทบุรี และตราด (3 วัน 2 คืน)
 
 

* มนต์เสน่แห่งภาคตะวันออก ตราด จันทบุรี ระยอง (3 วัน 2 คืน)
* ลัดเลาะเลียดหาด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (3 วัน 2 คืน)