พัทยาเวฟ : สีสันตะวันออก ป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว เกาะช้าง น้ำตกคลองพลู - หาดทรายขาว อ่าวสลักเพชร อ่าวสลักคอก อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง
 
 
   

    เดินทางถึงตราด รับประทานอาหารเช้าตลาดโต้รุ่ง จากนั้นเดินทางไปท่าเรืออำเภอแหลมงอบ 17 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว เดินทางข้ามไปเกาะ

 
   

ถึงเกาะช้างเดินป่าเที่ยวชมน้ำตกคลองพลู นั่งช้างเที่ยวป่าเกาะช้าง เที่ยวชมชุมชนประมงบางเบ้า และรับประทานอาหารบางเบ้า

 
   

รับประทานอาหารเย็นที่หาดทรายขาว และสัมผัสกับกิจกรรมริมชายหาด

 
   

รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่อ่าวสลักเพชร - ขับรถเที่ยวชมทัศนียถาพสวยงามบนเกาะช้าง ถึง อ่าวสลัดเพชรพายเรือแคนนู / เรือมาด / ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่สวยงามของอ่าวสลักคอก - ขัรถเที่ยวชมทัศนียถาพสวยงาม เส้นทางเจ๊กแบ้ – อ่าวลึก – ชมจุดยุทธนาวีที่เกาะช้าง ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

 
   

รับประทานอาหารกลางวันที่อ่าวสลักเพชร ลิ้มรสกับอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ เดินทางกลับสู่ที่พัก เล่นน้ำตามอัธยาศัย พักแรมเกาะช้าง

 
   

รับประทานอาหารเย็นชุมชนบ้าน ว.แหวน และภาคค่ำเที่ยวชมนั่งเรือชมหิ่งห้อย

 
   

รับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับสู่ฝั่งอำเภอแหลมงอบ ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของฝากที่สวนสวรรค์ตะวันออก กม. 17 อ.เขาสมิง หรือ เลือกซื้อที่ตลาดตัวเมืองตราดมีให้เลือกหลากหลายชนิด

 

 

 
 
* เที่ยวละไมไปพัทยา (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* อิ่มบุญอย่างสุขใจ (3 วัน 2 คืน)
* มนต์เสน่ห์ทะเลระยอง (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะเรียบทะเลระยอง (2 วัน 1 คืน)
* รอยวิถีชีวิตจันท์ (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะทะเลจันท์ (2 วัน 1 คืน)
* สัมผัสธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
   (3 วัน 2 คืน)
* Oriental Eden(3 วัน 2 คืน)
 
 
 
 
 
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (3 วัน 2 คืน)
* จากขุนเขาสู่สายน้ำ ระยอง และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เสน่ห์แห่งสายน้ำบูรพา จันทบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวตราด และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวจันทบุรี และตราด (3 วัน 2 คืน)
 
 

* มนต์เสน่แห่งภาคตะวันออก ตราด จันทบุรี ระยอง (3 วัน 2 คืน)
* ลัดเลาะเลียดหาด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (3 วัน 2 คืน)