พัทยาเวฟ : สีสันตะวันออก เที่ยวจันทบุรี และตราด(3 วัน 2 คืน) พระนอนวัดไผ่ล้อม โบสถ์คาทอลิก น้ำตกพลิ้ว เมือง จวนเรสิดังกัมปอต ชายแดนบ้านหาดเล็ก เกาะกง
 
 
   

เที่ยวชมโบราณสถานที่สำคัญในตัวเมืองจันทบุรี เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระนอน วัดไผ่ล้อม โบสถ์คาทอลิก (ดูรายละเอียดในแผนที่รอยชีวิตวิถีจันท์)

 
   

รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่น้ำตกพลิ้ว น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงมายาวนาน เล่นน้ำเย็นฉ่ำใจ ชมฝูงปลาพลวงขนาดใหญ่ในวังน้ำตก

 
   

รับประทานอาหารทะเลสดรสชาติอร่อยที่หาดแหลมสิงห์ เข้าที่พัก

 
   

เดินทางสู่ ตราด ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวตัวเมืองตราด เช่น วัดบุปผาราม ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  จวนเรสิดังกัมปอต

 
   
    ออกเดินทางสู่ถนนตราด – คลองใหญ่ – ชมศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน เล่นน้ำบริเวณหาดเขาล้าน
 
   

พักแรมที่หาดมุกแก้ว

 
   

รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่การค้าขายแดนบ้านหาดเล็ก เดินทางสู่ชายแดนบ้านหาดเล็ก ประตูสู่อินโดจีน เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี เตรียมเอกสารพาสปอร์ตสำหรับเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวจังหวัดเกาะกง

 
   

เดินทางกลับสู่ชายแดนหาดเล็ก ระหว่างทางแวะเลือกซื้อของฝากอาหารทะเลแปรรูป จากอำเภอคลองใหญ่ เดินทางกลับ

 
 
 
 
* เที่ยวละไมไปพัทยา (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* อิ่มบุญอย่างสุขใจ (3 วัน 2 คืน)
* มนต์เสน่ห์ทะเลระยอง (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะเรียบทะเลระยอง (2 วัน 1 คืน)
* รอยวิถีชีวิตจันท์ (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะทะเลจันท์ (2 วัน 1 คืน)
* สัมผัสธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
   (3 วัน 2 คืน)
* Oriental Eden(3 วัน 2 คืน)
 
 
 
 
 
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (3 วัน 2 คืน)
* จากขุนเขาสู่สายน้ำ ระยอง และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เสน่ห์แห่งสายน้ำบูรพา จันทบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวตราด และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวจันทบุรี และตราด (3 วัน 2 คืน)
 
 

* มนต์เสน่แห่งภาคตะวันออก ตราด จันทบุรี ระยอง (3 วัน 2 คืน)
* ลัดเลาะเลียดหาด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (3 วัน 2 คืน)