พัทยาเวฟ : สีสันตะวันออก ลัดเลาะเลียบหาด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (3 วัน 2 คืน) ปราสาทสัจธรรม เมืองจำลอง อุทยานสามก๊ก สวนสุภัทราแลนด์ หาดม่รำพึง บ้านเพ น้ำตกพลิ้ว
 
 
   

ออกเดินทางสู่พัทยาใช้เส้นทางถนนทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ – พัทยา เดินทางถึงพัทยา เที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองพัทยา ชมสิ่งมหัศจรรย์ที่ปราสาทสัจธรรม ศิลปกรรมการก่อสร้างด้วยไม้สัก ชมเมืองจำลองเป็นสถานที่มีการก่อสร้างสถานที่สำคัญของไทยและต่างชาติมาจำลองไว้ที่นี่

 
   

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ชมอุทยานสามก๊ก สถานที่แสดงภาพเขียนจิตรกรรมประวัติศาสตร์สามก๊ก อันลือชื่อบนแผ่นกระเบื้องกังไสของจีนอย่างวิจิตรบรรจง แวะพิพิธภัณฑ์ขวด การสร้างศิลปะในขวดแก้ว ที่จำลองสิ่งสำคัญลงในขวดได้อย่างน่าทึ่ง

 
   

พักแรมพัทยา หลังจากรับประทานอาหารเย็น สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมภาคกลางคืน ชมการแสดงภาคกลางคืนนานาชนิดที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น อลังการ หรือ อัลคาซาร์ หรือ ทิฟฟานี่ โชว์

 
   

หลังจากรับประทานอาหารเชาเดินทางสู่จังหวัดระยอง เที่ยวชมศูนย์สุภัทราแลนด์ ชมรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเลือกชิม / ซื้อ ผลไม้นานาชนิดภยในสวน

 
   

รับประทานอาหารกลางวันเสร็จ เดินทางต่อเที่ยวชมบรรยากาศหาดรำพึง ชมสัตว์ทะเลนานาชนิดที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง แวะซื้อของฝากที่บ้านเพ

 
   

เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว รับไอละอองความเย็นของสายน้ำ เพลิดเพลินกับฝูงปลาพลวงขนาดใหญ่ สัมผัสความร่มรื่นของผืนป่า ถ่ายรูปที่ระลึกกับ “ปิรามิดพระนางเรือร่ม” อนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอลงกรณ์เจดีย์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เดินชมสวนผลไม้นานาชนิด แปลงเพาะปลูกพันธุ์ไม้ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน (เฉพาะหน้าผลไม้)

 
   

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวคลองยายดำ ชมฟาร์มหอยยายดำ ฟาร์มปลากะพง โกฐหิน ในบรรยากาศชาวคลอง อ.แหลมสิงห์ หัวเราะสนุกสนานกับความน่ารักของปลาโลมาน่าน้ำไทย ที่โอเอซีส ซีเวิลด์ แวะซื้อของฝากริมถนนสุขุมวิท ก่อนกลับบ้าน บริเวณแยกปากแซง / เนินสูง

 
 
 
 
* เที่ยวละไมไปพัทยา (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* อิ่มบุญอย่างสุขใจ (3 วัน 2 คืน)
* มนต์เสน่ห์ทะเลระยอง (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะเรียบทะเลระยอง (2 วัน 1 คืน)
* รอยวิถีชีวิตจันท์ (วันเดียวเที่ยวสนุก)
* ลัดเลาะทะเลจันท์ (2 วัน 1 คืน)
* สัมผัสธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
   (3 วัน 2 คืน)
* Oriental Eden(3 วัน 2 คืน)
 
 
 
 
 
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวชลบุรี และระยอง (3 วัน 2 คืน)
* จากขุนเขาสู่สายน้ำ ระยอง และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เสน่ห์แห่งสายน้ำบูรพา จันทบุรี และระยอง (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวตราด และจันทบุรี (2 วัน 1 คืน)
* เที่ยวจันทบุรี และตราด (3 วัน 2 คืน)
 
 

* มนต์เสน่แห่งภาคตะวันออก ตราด จันทบุรี ระยอง (3 วัน 2 คืน)
* ลัดเลาะเลียดหาด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (3 วัน 2 คืน)