สงกรานต์พัทยา วันไหลพัทยา วันไหลบางแสน ก่อกองทราย กองข้าว เล่นน้ำสงกรานต์ชลบุรี
 
สงกรานต์ในพื้นที่ชลบุรี 

ประเพณีสงกรานต์เกาะสีชัง

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : เกาะสีชัง,เกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
รายละเอียดกิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ก่อเจดีย์ทราย กีฬาพื้นบ้าน สรงน้ำพระ แห่หลวงปู่พระครูสุทธิรัตน์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แข่งเรือพายเรือคายัค และอุ้มสาวลงน้ำ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเกาะสีชัง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๔๑ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐, ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๑๓

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน( วันไหล 17เม.ย.)

สถานที่จัดงาน : บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดกิจกรรม : ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ประกวดพระทราย การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน เล่นน้ำสงกรานต์วันไหล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองแสนสุข โทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๙ ๓๕๒๓ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐, ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๑๓

ประเพณีแห่พญายม-สงกรานต์บางพระ
กำหนดการ : ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณชายหาดบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ การแข่งขันกีพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง ขบวนแห่พยายม พิธีบวงสรวงพญายม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐, ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๑๓

งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว

กำหนดการ : ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : สวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ วันสงกรานต์ศรีมหาราชา
วันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงและกีฬาพื้นบ้าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๑ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐, ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๑๓

สัตหีบวันไหลวันที่ 17 เม.ย.55

เกาะล้านวันไหลวันที่ 18 เม.ย.55

 

                                                                                                                                                                           ย้อนกลับ