บริการที่สำคัญของพัทยา : การเงิน โทรศัพท์และไปรษณีย์พัทยา โรงพยาบาลพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สถานีตำรวจพัทยา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวพัทยา หนังสือเดินทางพัทยา
     ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง
ที่อยู่ : หมู่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3822-2370-5
เวลาให้บริการ : 08.30-15.30น.
 
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัทยากลาง
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ พัทยากลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-6907-8
เวลาให้บริการ : 08.30-15.30น
 
     ธนาคารศรีนคร จำกัด มหาชน
ที่อยู่ : หมู่.9 ถ.เลียบชายหาด หนองปรือ พัทยากลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-8767
เวลาให้บริการ : 08.30-15.30น
 
     ธนาคารเอเชีย สาขาบางละมุง
ที่อยู่ : หมู่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-7748-9
เวลาให้บริการ : 08.30-15.30น