บริการที่สำคัญของพัทยา : การเงิน โทรศัพท์และไปรษณีย์พัทยา โรงพยาบาลพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สถานีตำรวจพัทยา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวพัทยา หนังสือเดินทางพัทยา
     กงสุลเดนมาร์ค
ที่อยู่ : 75/128-129 ม.12 ถ.หาดจอมเทียน (โรงแรมไวส์เฮาส์รีสอร์ท) ต.หนองปรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3823-1630
 
     กงสุลนอร์เวย์
ที่อยู่ : 75/128-129 ม.12 ถ.หาดจอมเทียน (โรงแรมไวส์เฮาส์รีสอร์ท) ต.หนองปรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3823-2227
 
     กงสุลสวีเดน
ที่อยู่ : 75/128-129 ม.12 ถ.หาดจอมเทียน (โรงแรมไวส์เฮาส์รีสอร์ท) ต.หนองปรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3823-2227
 
     กงสุลฮังการี
ที่อยู่ : 42/15 ม.10 ถ.สุขุมวิท (หมู่บ้านสบายใจ) ต.หนองปรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3837-3056