บริการที่สำคัญของพัทยา : การเงิน โทรศัพท์และไปรษณีย์พัทยา โรงพยาบาลพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สถานีตำรวจพัทยา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวพัทยา หนังสือเดินทางพัทยา
     ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ที่อยู่ : ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณี 20260
เบอร์โทรศัพท์ : 038-253100
 
     สำนักการคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3837-1123 # 700- 713
 
     สำนักการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3837-1123 # 501-504
 
     สำนักปลัดเมืองพัทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-253120