บริการที่สำคัญของพัทยา : การเงิน โทรศัพท์และไปรษณีย์พัทยา โรงพยาบาลพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สถานีตำรวจพัทยา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวพัทยา หนังสือเดินทางพัทยา
     สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง เขต 3) พัทยา
ที่อยู่ : 609 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-8750, 0-3842-9113
 
     สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
ที่อยู่ : ถนนพัทยาสาย 2 บางละ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-9371, 1699