เมืองจำลอง : เที่ยวพัทยา ท่องเที่ยว ทะเลพัทยา หาดพัทยา หาดจอมเทียน พัทยา โรงแรมพัทยา ร้านอาหารพัทยา ที่พักพัทยา รีสอร์ทพัทยา
 

เมืองจำลอง เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสถานที่สำคัญๆ ทางด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุของอาณาจักรต่าง ๆ ของไทยที่เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นเอกราชของไทย  นำมาย่อส่วนให้เป็นแบบจำลองให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลังได้มีไว้ค้นคว้าและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำนุบำรุงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้สืบไป  อย่างไรก็ดี ผู้ก่อตั้งเมืองจำลองสยามยังมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้

  • เพื่อรวบรวมศิลปไทย เช่น แบบจำลองโบราณสถาน แบบจำลองโบราณวัตถุของสมัยต่าง ๆ ในระดับสเกล 1 ต่อ 25 ตามรูปแบบที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด
  • เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าและทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
  • เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ได้ใช้เป็นที่รำลึกถึงสถานที่สำคัญเหล่านั้น
เปิดบริการ :

07.00 น. - 22.00 น.

ราคาบัตร :
ราคาคนไทย 120 บาท/ท่าน, เด็กไทย 60 บาท/ท่าน
ราคาต่างชาติ 300 บาท/ท่าน, เด็กต่างชาติ 150 บาท/ท่าน

หมายเหตุ: เด็กวัดตามส่วนสูง สูงเกิน 120 ซ.ม คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
ที่ตั้ง :

ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ถนนเลียบชายหาด พัทยาใต้ เมืองพัทยา ชลบุรี 20260

เบอร์โทร : +66 38 727333, +66 38 727666
แฟ็กซ์ : +66 38 421555
เว็บไซต์ : www.minisiam.com

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
บ้านสุขาวดี
ปราสาทสัจธรรม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว
เมืองจำลองพัทยา
ศูนย์ฝึก-สอนลิงพัทยา
หมู่บ้านช้างพัทยา
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์