ข้อมูลนักท่องเที่ยว : ข้อมูลประเทศไทย ข้อมูลพัทยา การเงินการธนาคาร แจ้งเหตุฉุกเฉิน ตำรวจท่องเที่ยว วีซ่าและหนังมือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ พัทยา


เวลาประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลามาตรฐาน 7 ชั่วโมง
 


เวลาทำการของราชการคือ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ส่วนร้านค้าทั่วไป จะเปิดเวลา 10:00 และปิดเมื่อ 21:00 หรือ 22:00 น.

 


นักท่องเที่ยวต่างชาติมักถูกเอาเปรียบ โดยได้ราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงในการซื้อของตามร้านค้าปลีก รายละเอียดดูได้ใน Fairprice

 


ประเทศไทยใช้ไฟฟ้า 220 วัตส์ แต่โรงแรม 5 ดาวบางแห่งจะมีช่องสำหรับไฟ 110 วัตส์ กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนออกเดิน

 


นักท่องเที่ยวสามารถโทรศัพท์ออกต่างประเทศได้โดยตรงหรือผ่านการบริการขององค์การโทรศัพท์ โทรศัพท์ในประเทศ ปกติจะเริ่มที่ราคา 3 บาท ต่อนาที  และหากต้องการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน สามารถใช้มือถือโดยซื้อการ์ดแบบ pre-paid หรือเติมเงิน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการนำโทรศัพท์มือถือมาเอง

 


ในประเทศไทยมีบริการอินเตอร์เนตอยู่หลายแห่งทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่นำคอมพิวเตอร์มาเองสามารถซื้อการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เนตได้จากร้านสะดวก

 


ที่ทำการไปรษณีย์ส่วนใหญ่มีเวลาทำการคือ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 16:30 น.

 


บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับชาวต่างชาติควรใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการจะไม่มากเท่าโรงพยาบาลรัฐ นอกจากนี้ คลินิคทั่วไปจะเปิดให้บริการเวลา 8:00 – 21:00 น. ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากรถพยาบาล กรุณาติดต่อตำรวจท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 
เกร็ดความรู้
ข้อมูลประเทศไทย
การเงินการธนาคาร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตำรวจท่องเที่ยว
วีซ่าและหนังสือเดินทาง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ