ข้อมูลนักท่องเที่ยว : ข้อมูลประเทศไทย ข้อมูลพัทยา การเงินการธนาคาร แจ้งเหตุฉุกเฉิน ตำรวจท่องเที่ยว วีซ่าและหนังมือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ พัทยา
หน่วยงาน เบอร์โทร
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191, 123
ศูนย์วิทยุจราจร 197
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199
สถานีวิทยุ จส. 100 1137
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 1691
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
การท่องเที่ยว (ททท) 1162
ตำรวจทางหลวง 1193
เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปราม 1195
แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196
ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197
แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1340
ศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม 1356
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554
ศูนย์รับร้องทุกข์และป้องกันอุบัติภัย กทม. 1555
สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644
แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 1650
แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 1669
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพย์ติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1688
ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือ 1696
หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล 4010, 4121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกร็ดความรู้
ข้อมูลประเทศไทย
การเงินการธนาคาร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตำรวจท่องเที่ยว
วีซ่าและหนังสือเดินทาง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ